Báo giá thiết kế lịch

Bảng giá thiết kế lịch độc quyền 2017

STT Quy cách sản phẩm Lịch Tết Giá thiết kế Lịch độc quyền (VNĐ) Thời gian hoàn thành thiết kế
01 Lịch tết treo tường 5 tờ 1.500.000 05 ngày
02 Lịch tết treo tường 7 tờ 2.000.000 07 Ngày
03 Lịch tết để bàn 13 tờ 3.000.000 07 Ngày

Gửi phản hồi

097-555-85I8