Thiết kế logo gói Brand-ID

25,000,000 19,900,000

Chi tiết thiết kế logo gói Brand-ID

Bao gồm:

  1. Thiết kế logo
  2. Thiết kế bộ tài liệu quy chuẩn logo
  3. Thiết kế danh thiếp (Name card)
  4. Thiết kế giấy viết thư (Letterhead)
  5. Thiết kế bì thư A4/A5
  6. Thiết kế kẹp tài liệu (Folder)
  7. Thiết kế đồng phục
  8. Thiết kế thẻ nhân viên
  9. Thiết kế template powerpoint
  10. Thiết kế profile (8-20 trang)
Đặt hàng Vui lòng nhập thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay
097-555-8518