Tags: thiết kế áo mưa / thiết kế đồng phục công sở / thiết kế nhận diện thương hiệu / thiết kế thẻ đeo nhân viên

Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu K.I.A – Pre Primary School

  • Thiết kế logo 3D
  • Thiết kế bộ đồng phục nhân viên bao gồm Thẻ đeo nhân viên, đồng phục công sở nam nữ và áo mưa.