Thiết kế logo FOLC

DỰ ÁN: THIẾT KẾ LOGO (FOLC) KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG, ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

HẠNG MỤC THIẾT KẾ:

  • Logo
  • Bộ nhận diện văn phòng: Danh thiếp, tiêu đề thư, bao thư