Thiết kế brochure lĩnh vực thời trang

Brochure là ấn phẩm trong bộ nhận diện thương hiệu của mỗi doanh nghiệp. Nếu như thương hiệu là việc sáng tạo ra một câu truyện, thì những cuốn brochure là cuốn sách chứa đựng những câu truyện đó.

 

 

dragon-hotel

Mỗi trang trong một cuốn brochure về thời trang như là một cuốn sách nhỏ làm phong phú thêm câu truyện của thương hiệu bạn. Việc thiết kế brochure là khởi đầu cho việc doanh nghiệp bạn muốn truyền tải thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ,… tới các khách hàng của mình.

 

 

097-555-8518