Báo cáo thường niên là vũ khí tối thượng trong quan hệ của doanh nghiệp với các nhà đầu tư. Chính vì thế thiết kế báo cáo thường niên cần một tư duy khác hơn so với việc thiết kế một cuốn hay profile công ty.

Thiet-ke-bao-cao-thuong-nien-Searifico

Báo cáo thường niên phải trình bày rõ ràng về kết quả kinh doanh, lợi nhuận của công ty, từng lĩnh vực hoạt động hoặc từng công ty thành viên. Những kết quả này được thể hiện theo quy định, thông qua các bảng báo cáo tài chính, báo cáo lời lỗ và báo cáo đồng tiền. Không phải ai cũng hiểu rõ về công ty của bạn.

Vì vậy, các báo cáo thường niên thường phải tranh thủ giới thiệu về sứ mệnh của công ty, để định hướng cho mọi hoạt động công ty.Những sứ mệnh mà công ty đặt ra luôn được hỗ trợ bằng những giá trị cốt lõi mà công ty đeo đuổi.

Mỹ Thuật 24H cung cấp giải pháp Thiết kế báo cáo thường niên chuyên nghiệp từ biên tập nội dung, chụp hình đến thiết kế và in ấn thành phẩm.

Open this in UX Builder to add and edit content