Xây dựng cơ bản là một lĩnh vực công nghiệp đặc thù. Khác với các lĩnh vực khác, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng diễn ra chủ yếu thông qua hình thức đấu thầu do các chủ đầu tư tổ chức. Mặt khác, trong những năm gần đây, đã xuất hiện nhiều dự án xây dựng có qui mô lớn, sử dựng vốn ngân sách hoặc vốn vay của các tổ chức tín dụng nước ngoài đòi hỏi phải tổ chức đấu thầu xây dựng trên cơ sở cạnh tranh. Chính vì vậy, vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng luôn giành được sự quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp xây dựng. Cuốn hồ sơ năng lực hay profile góp 1 phần quan trọng không thiếu trong việc tham dự đấu thầu của doanh nghiệp nó góp phần quyết định việc doanh nghiệp bạn có trúng thầu hay không.

 

Là công ty xây dựng thương hiệu Mythuat24h. Sự khác biệt của dịch vụ thiết kế profile , in profile của chúng tôi mang lại cho khách hàng mang lại sự hiệu quả cao của một bộ tài liệu bán hàng chuyên nghiệp bằng quy trình kết hợp từ việc tư vấn marketing, xây dựng nội dung, chụp hình quảng cáo và thiết kế mỹ thuật ứng dụng .Với kinh nghiệm tư vấn, viết nội dung , thiết kế hàng trăm profile cho doanh nghiệp, Mythuat24h rất sẵn sàng mang lại cho quý khách sự hài lòng

 

Thiet ke profile Tong Cong Ty Phat Dien 1

Các Danh mục cần đưa vào Hồ sơ năng lực: Hồ sơ năng lực gồm những gì?

Đối với doanh nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: hồ sơ năng lực có nhiều cách thể hiện khác nhau.

– Đối với doanh nghiệp thi công xây dựng: việc thiết kế hồ sơ năng lực cũng có nhiều cách thể hiện. Tuy nhiên, các hồ sơ đều có những điểm chung nhất định. Azprofile đã xây dựng và thiết kế nhiều bộ hồ sơ năng lực cho các công ty xây dựng chia sẻ cho khách hàng thông thường một bộ hồ sơ năng lực của cty xây dựng  bao gồm các nội dung sau :

1. Phần giới thiệu về năng lực – kinh nghiệm trong thiết kế hồ sơ năng lực công ty xây dựng ::

– Bảng kê khai năng lực tài chính và các văn bản pháp lý chứng minh như báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế, xác nhận của Cục thuế nhà nước.

– Bảng kê năng lực nhân sự: Bao gồm:

+ Kê khai cơ cấu nhân sự tổng thể của đơn vị (bao gồm cả ban giám đốc hoặc HĐQT).

+ Kê khai chi tiết năng lực từng nhân sự trong bộ máy tổng thể ở trên. Nêu rõ tên tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm công tác và các khen thưởng (nếu có). Kèm theo đó là bằng cấp – chứng chỉ có công chứng để chứng minh.

+ Kê khai cơ cấu bộ máy tổ chức tại hiện trường và thuyết minh tổ chức hiện trường.

– Bảng kê năng lực kinh nghiệm thi công: kê khai các công trình mà nhà thầu đã thi công. Ở phần này có thể kê khai tổng thể các công trình nổi bật mà nhà thầu đã thực hiện và kê khai chi tiết cho từng công trình.

– Bảng kê năng lực tài sản – máy móc thiết bị của nhà thầu: kê khai các văn bản chứng minh về tài sản – máy móc thiết bị của nhà thầu. Đây là phần rất quan trọng, đánh giá năng lực thật sự của một doanh nghiệp. Ở đây có thể liệt kê tổng thể các thiết bị và diễn giải chi tiết cho các thiết bị chủ yếu.

2. Phần pháp lý trong thiết kế hồ sơ năng lực công ty xây dựng :

– Đơn xin dự thầu hoặc văn bản giới thiệu chung nhất về đơn vị.

– Các văn bản pháp lý về đơn vị: như quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các văn bản chuyển đổi hình thức doanh nghiệp hoặc các quyết định công nhận tương tự.

 3. Phần thành tích đã đạt được trong thiết kế hồ sơ năng lực công ty xây dựng :

– Phần này có thể đưa các bằng khen, giấy khen, cách thành tích nổi bật đã đạt được và các hình ảnh của các công trình mà nhà thầu đã thực hiện hoặc đang thực hiện.

4. Phần quy trình quản lý chất lượng – chính sách chất lượng trong thiết kế hồ sơ năng lực công ty xây dựng ::

– Bảng cam kết của nhà thầu và quy trình – hệ thống quản lý chất lượng. Có thể giới thiệu về chính sách chất lượng của nhà thầu cũng như chứng nhận về quy trình quản lý chất lượng của nhà thầu vào mục này.

Thiet ke profile Tin Thanh