Dự án: Cẩm Tú Tea House

Hạng mục: Thiết kế logo Trà Sữa Cẩm Tú, Thiết kế Standee, Menu, đồng phục nhân viên, bảng hiệu, ly nhựa mang đi và túi đựng.