Thông tin Dự Án:

Thiết kế logo cho Trung tâm Luyện Thi Đại Học và Bồi Dưỡng Văn Hóa Khoa Minh

Thông tin khách hàng:

Trung tâm Luyện Thi Đại Học và Bồi Dưỡng Văn Hóa Khoa Minh

ĐC: 71 – 93 – 95A Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Website: khoaminhschool.edu.vn