Thiết kế logo công ty CP Hương Vị Việt
Thiết kế logo công ty CP Hương Vị Việt

Dự án thiết kế logo cà phê Hương Vị Việt

Hạng mục: Thiết kế logo và bao bì sản phẩm cà phê Hương Vị Việt