Thiet ke logo cong ty kinh bacGIỚI THIỆU DỰ ÁN:

Thiết kế logo Công ty cổ phần Ngôi Sao Kinh Bắc

Thông tin khách hàng:

Công ty cổ phần Ngôi Sao Kinh Bắc

Địa chỉ: 18, Đường Võ Cường 13, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh